ANBI verantwoording

Christelijk Centrum Rehoboth

Doelstelling

Christelijk Centrum Rehoboth is een protestants evangelische kerk. Wij geloven in Jezus Christus; God en Verlosser van alle mensen op aarde. Wij komen samen als gelovigen om God de Vader te eren, in de naam van Jezus Christus onze Redder, en werken geinspireerd door de Heilige Geest om de goede werken van de kerk van Jezus Christus uit te voeren in het gebied de Kempen. Het doel van onze kerk is dan ook, om de mensen in onze regio te informeren dat er een God is die van hen houdt. En om te laten zien dat Jezus Christus leeft en dat het leven naar Zijn geboden een leven van zegen en overvloed als resultaat biedt.

Al onze werkzaamheden zijn daarom gebaseerd op dit goede doel. De kerk onderwijst haar bezoekers over de liefde van Jezus. Zij zingt liederen om God de Vader te eren. Zij geeft de kinderen op een speelse pedagogische wijze een bewustzijn dat er een God is die van hen houdt. Zij geeft aan de armen. Zij biedt hulp aan mensen die in de verschillende noden van dit leven verkeren; in ziekte, verdriet en persoonlijke problemen. En de kerk is actief op het gebied van jeugdwerk zodat de jongeren zich kunnen ontwikkelen in hun toekomstige positie in de maatschappij als kind van God.

Kortom, de kerk streeft ernaar dat alle mensen leven in de liefde, genade en bescherming van Jezus Christus, onze God.

Bestuur

Het Bestuur van Christelijk Centrum Rehoboth bestaat uit:

Tim Laurey – Voorganger
Vanessa Laurey – Voorganger
Ruben Verboven – Bestuursvoorzitter
Nanny van den Dijck – Bestuurslid
Bram Riemens – Bestuurslid
Jeroen Vermeulen – Bestuurslid

Verder heeft het Christelijk Centrum 20 leiders die voor het dagelijks werk zorgen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen enkele financiële beloning of vergoeding voor hun functie als bestuurslid.

De pastors van Christelijk Centrum Rehoboth worden verloond volgens de Materiële Regelingen voor Predikanten van Steunpunt Kerkenwerk.

Hier is een link naar deze regeling.

Gegevens

Christelijk Centrum Rehoboth

Kerkgenootschap naar Nederlands Recht

Dragonder 1B
5554 GM Valkenswaard (NL)
040-2085319
contact@christelijkcentrum.com

KvK: 17252159
ANBI: 8184.85.875

ABN (Nederland)
IBAN: NL55 ABNA 0528 2626 37
BIC: ABNANL2A

KBC (België)
BE88 7352 1819 7141
KREDBEBB

Plaats van samenkomst

Saskesdreef 10
3920 Lommel (B)
011/525527